O projekcie

POLSKO-UKRAIŃSKA INICJATYWA MŁODZIEŻOWA NA RZECZ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

  Projekt pt. „Polsko-Ukraińska Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Województwa Śląskiego” polega na diagnozie i identyfikacji problemów młodzieży w wieku od 18-30 lat, w 5 obszarach:

 1. integracja społeczna;
 2. prawo i ustawodawstwo;
 3. edukacja;
 4. rynek pracy;
 5. ochrona środowiska.

  Dzięki powyższemu scenariuszowi jesteśmy w stanie zwalczać problemy tj.:
 • dostęp do informacji i wiedzy związanej z aktywnością obywatelską i prawami
 • brak potrzeby integracji ze społeczeństwem
 • brak poczucia zrozumienia dla istniejących problemów młodzieży
 • brak wiedzy na temat możliwości wpływania na przedstawicieli władz
 • brak informacji na temat reprezentacji prawnej młodzieży
 • brak miejsca spotkań na dyskusję i miejsca integracji
 • brak zintegrowania uchodźców z Ukrainy i zaangażowania ich w życie obywatelskie

  Realizacja projektu zwróci uwagę na rolę, jaką odgrywa europejska młodzież w budowaniu lepszej przyszłości - bardziej ekologicznej, cyfrowej i sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Pamiętajmy! Młodzi ludzie są młodymi tylko czasowo, a to z nich wywodzić się będą przedstawiciele wszystkich „dorosłych” grup społecznych.

WIĘCEJ O PROJEKCIE

Projekt proponuje kompleksową strategię obejmującą pięć obszarów tematycznych. Uczestnicy będą spotykać się na 3 dniowych zjazdach, które będą podzielone na część warsztatową oraz konsultacyjną, gdzie przedstawią swoją pracę zaproszonym decydentom. Idea realizacji budowy strategii na rzecz młodego pokolenia znajduje również odzwierciedlenie w postulatach kierowanych przez wiele środowisk młodzieżowych wobec naszej organizacji, a także naszych partnerów zgłaszających potrzebę opracowania strategicznego dokumentu na rzecz rozwoju perspektyw młodzieży, a także budowy wśród niej kultury demokratycznej.

W ramach tejże strategii zostaną zdiagnozowane konkretne problemy do których zostaną zaproponowane konkretne rozwiązania. Istotnym motywem realizacji projektu będzie budowa przestrzeni do dialogu i współpracy między młodzieżą dążącą do partycypowania w demokratycznych procesach decyzyjnych a decydentami mającymi wpływ na zmiany zachodzące w rzeczywistości. Współpraca między decydentami a młodzieżą realizującą projekt będzie przewidziana na każdym jego etapie. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana konferencja podumowująca, której celem będzie przedstawienie wypracowanych rozwiązań.

Udział przedstawicieli władz na różnych szczeblach władzy pomoże w umocnieniu relacji oraz budowie efektywnej przestrzeni kooperacji z młodymi społecznikami na rzecz tworzenia młodzieżowego społeczeństwa obywatelskiego. Raport zawierający strategię zostanie zamieszony na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych, aby dotrzeć do szerokiego grona odbiorów. Wersja papierowa zostanie dostarczona jednostkom samorządowym, administracyjnym oraz edukacyjnym. Przez wnioskodawce zostaną zbadane efekty projektu poprzez sprawdzenie i określenie ilości instytucji, organizacji, jednostek terytorialnych, które wdrożyły zaproponowane rozwiązania. 

Wszystkie działania i usługi projektu są bezpłatne dla uczestników

kontakt

formularz kontaktowy

CRM form will load here

NASZ KONTAKT

INTERESUJESZ SIĘ ŻYCIEM PUBLICZNYM I ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA?
W takim razie ZAPRASZAMY DO PROJEKTU!


lokalizacja Jana Siemińskiego 22, 44-100 Gliwice
Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Настроить Принять все
Cookies